بزرگترین جنایت نسل کشی تاریخ بشریت در غزه توسط رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم امریکا از نتانیاهو در جریان است.