نسل کشی و قتل عام گسترده زنان ، کودکان و غیر نظامیان بی پناه فلسطین در بیمارستان المعمدانی غزه توسط رژیم کودک کش و آپارتایدی صهیونیستی توسط بمب های آمریکایی MK-84 ، فجیع ترین نقض فاحش اصول لازم الاجرا و عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) از جمله منع نیرنگ، اصول تفکیک، تناسب، ضرورت و منع رنج جمعی (مجازات دسته جمعی) در تاریخ معاصر است. با توجه به عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری از سال ۲۰۱۵، این دیوان باید طبق صلاحیت های چهارگانه مندرج خود در اساسنامه رم، تعقیب و مجازات کیفری نتانیاهو و سایر آمران و عاملان این جنایت جنگی، را بسرعت در دستور کار قرار دهد.