دومین نشست هم‌اندیشی ملی اندیشکده‌های فعال در حوزه قفقاز و اوراسیا با رویکرد بررسی تخصصی آثار و نتایج راهبردی، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. در نشست مذکور، موضوعاتی نظیر اهمیت روزافزون منطقهٔ قفقاز و آسیای مرکزی در سیاست خارجی کشورمان، لزوم آسیب‌شناسی چالش‌های پیش رو باهدف تعمیق شناخت از وضعیت کنونی منطقه مطرح گردید.
در این گردهمایی، اساتید برجستهٔ دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان فعال در حوزهٔ قفقاز و آسیای مرکزی به تبادل نظر در موضوعات مطروحه پرداختند.