« باید راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود»

( امام خامنه ای)

مبارزه قهرمانانه مجاهدان جبهه مقاومت به ویژه رزمندگان فلسطین از یک سو و تجاوزات رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی از سوی دیگر نزدیک به یک ماه است که توجه جهان و جهانیان را به خود جلب کرده است . توجه جهانیان هم به مظلومیت مقتدرانه ملت سرافراز فلسطین معطوف است و هم به وحشیگریهای فوق حیوانی سگ تربیت یافته آمریکا، اسرائیل کودک کش . در این میان مسلمانان آزاده و حتی آزادگان غیر مسلمان با هر وسیلهای که برایشان امکانپذیر است نفرت و بیزاری خود را از ظلم و جنایت کودککشهای صهیونیست اعلام داشته و با مظلومین فلسطینیِ زیر آتش و بمب آمریکا و اسرائیل اظهار همراهی و همدردی کرده و می کنند .

در میان معرکه حق و باطل متاسفانه اکثر دولتهای مدعی غیرت و تعصب عربی سکوت مرگبار اختیار کرده و مظلومین عرب و مسلمان را در مقابل هجوم وحشیهای بدتر از گرگ تنها رها نمودهاند ؛ ولی برخی کشورها و دولتهای مدعی سبقه امپراطوری عثمانی و حمایت از فلسطین همانند دولت ترکیه و یا تظاهر کننده به مسلمانی همچون دولت جمهوری آذربایجان با نفاق و دورویی تمام، رفتاری به تمام معنا غیر انسانی دارند .

دولت مسلمان !!! ترکیه چگونه می تواند فریاد وااسلاما و وافلسطینا سر دهد اما درست زمانی که راههای مواد غذایی و آب توسط اسرائیل برای فلسطینیهای مظلوم غزه بسته شده است کشتی کشتی مواد غذاییِ دسترنج مسلمانان آزاده ترکیه ای را برای رفاه حال و آسایش صهیونیستها روانه بندر حیفا در سرزمینهای اشغالی کند ؟ چگونه جناب اردوغان خواستار آتش بس می شود ولی در طول تجاوز اسرائیلیها به غزه اجازه انتقال انبوهی از سلاح از پایگاههای آمریکا در ترکیه به سرزمینهای اشغالی را می دهد ؟ آیا این رفتار بازی با روح و روان میلیاردها مسلمان آزاده جهان نیست ؟

اما دولت درحقیقت لائیک و مدعی مسلمانی باکو، بیشرمانه در اوج وحشیگری صهیونیستها، طبق اعلام رسمی نهادهای اقتصادی دنیا ۵۴درصد نفت رژیم کودککش اسرائیل را تامین و از طریق ترکیه و به دست جناب اردوغان به سرزمینهای اشغالی می رساند و در حقیقت هر دو دولت لائیک و مدعی، در خون هزاران فلسطینی مظلوم و مسلمان شریکند، چون مسلمانان مظلوم غزه اعم از زنان و کودکان معصوم توسط هواپیماها و کشتی ها و تانک ها و ادوات خودرویی نظامی تغذیه شده از نفت آذربایجان و سلاح های ارسالی ترکیه در خاک و خون میغلتند.

ولی نکته آخر !

اینک که ولی امر مسلمین جهان حضرت آیه الله امام خامنهای ( حفظه الله تعالی ) خیلی صریح فرمان قطع راههای نفت و ارزاق رژیم صهیونیستی را داده اند بعید به نظر می رسد مسلمانان ترکیه و جمهوری آذربایجان به ویژه جوانان غیور این دو کشور از کنار این مسائل بسادگی عبور کنند پس انتظار می رود که با لبیک گویی به ندای مسئولانه امام خامنهای عزیز مطالبه گری خود از مسوولان کشورهایشان را در انسداد راههای نفت و ارزاق و سلاح به رژیم صهیونیستی به صورت جدی و به عنوان تکلیف شرعی و انسانی دنبال کرده و اجازه ندهند که خون مظلومین غزه و فلسطین با سرمایه های آنان بر زمین ریخته شود و گرنه پیش خدای متعال مسوول خواهند بود و در صورت ادامه چنین وضعی پاسخی در دادگاه عدل الهی ندارند. یا علی!