مسیر‌های چهارگانه اتصال ترانزیتی ایران به روسیه در چارچوب دالان شمال- جنوب کدامند؟ هر کدام چه مزیت‌ها و ضعف‌هایی دارند؟

فتنه لابی‌های باکو علیه ایران در دالان شمال -جنوب چیست؟ آن‌ها تلاش دارند چه القائاتی در این خصوص بر تصمیم‌گیران در ایران بگذارند؟

دام ژئوپلیتیکی که بر اساس طرح آمریکایی «مایکل دورن» برای ایران و روسیه در دالان شمال -جنوب برنامه‌ریزی شده است، چیست؟

دالان شمال -جنوب چه تأثیری بر دالان تورانی ناتو یا همان کریدور جعلی زنگزور دارد؟

پاسخ این سؤالات را در کلیپ علمی و افشاءگرانه فوق ببینید.