مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۷۷/۲۴۷ (مصوب ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲) درخواست رأی مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در قالب دو سؤال «راجع به پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل و پیامدهای حقوقی اشغال و تأثیر آن بر کشورها و سازمان ملل» کرده است.

این پرونده فرصت مناسبی برای بازخوانی اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین، نحوه حمایت امریکا از آن و تبعات این اشغالگری است.

در فایل ذیل که از سایت دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ ترجمه شده است، اطلاعاتی در مورد پرونده از جمله فرایند درخواست رأی مشورتی، سؤالات مطروحه، اسناد چارچوب پرونده و دیدگاه برخی از کشورها در جلسه استماع دیوان، آورده شده است که منبع مناسبی برای محققان و دانشجویان علاقه‌مند برای پژوهش است.