الف) مشارکت در نویسندگی پژوهش های رسانه ای:

مشارکت در نویسندگی دهها پژوهش رسانه ای شامل:

 • راه اندازی شبکه تلویزیونی هوسای برون مرزی (با تاکید بر رویکردها ، مرامنامه یا استایل بوک)، (اسفند ۱۳۹۵)
 • امکان سنجی توسعه زبان های سایت پرس تی وی، (مرداد ۹۶)
 • واکاوی فعالیت پارس تو دی و ارائه راهکارهایی برای آینده، (شهریور ۹۶)
 • امکان سنجی توسعه زبان های سایت اینترنتی شبکه ی بین المللی العالم، (مهر ۹۶)
 • دستاوردهای رادیوهای برون مرزی در حوزه پخش و فضای مجازی (با رویکرد آینده پژوهانه و تمرکز بر راهکارهای تقویت انتقال پیام و افزایش ضریب نفوذ را دیوهای برون مرزی)، (اردیبهشت ۹۷)
 • راهبردها ، محورها و موضوعات برنامه سازی برای برون مرزی بر اساس بیانیه «گام انقلاب»، (اسفند ۹۷)
 • درآمدی بر سطح بندی زبان های رادیویی برون مرزی، (تیر ۹۸)
 • محورهای تبلیغی و رسانه ای پیرامون تحولات کشمیر در سال ۲۰۱۹ میلادی، (شهریور۹۸)
 • شبکه های برون مرزی فدراسیون روسیه، (شهریور ۹۹)
 • شبکه های برون مرزی انگلستان (دی ۹۹)
 • نقش رسانه های برون مرزی در پیشبرد اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، (آذر ۱۴۰۱)

ب) نظارت و ارزیابی علمی  پژوهش های رسانه ای

نظارت و ارزیابی علمی دهها پژوهش رسانه ای شامل:

 • مذاکرات هسته ای و دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران( دی ۹۳)
 • شبکه های ترکمنی: نگاهی به شبکه های تلویزیونی ترکمنستان (مرداد ۹۴)
 • اهمیت راه اندازی سیمای روسی برون مرزی (بهمن ۱۳۹۴)
 • بررسی ابزارها، تاکتیک ها و رویکردهای رسانه ای گروه تروریستی داعش (بهمن ۹۴)
 • بررسی رسانه های ترکیه (تیر ۹۵)
 • بررسی نحوه سیاستگذاری در عرب ست (با تمرکز بر قطع پخش شبکه های محور مقاومت از عرب ست)(مرداد ۹۵)
 • امکان سنجی تاسیس رادیو های فولانی  و آمازیغی (دی ۹۵)
 • ویژگی های رادیو دیداری (مطالعه موردی کشورهای امریکا ، انگلیس و ایتالیا)، (اسفند ۹۵)
 • بررسی رسانه های برون مرزی در کشورهای  جهان (اردیبهشت  ۹۶)
 • راهکارهای رسانه ای برون مرزی برای افزایش توجه به موضوع فلسطین در سطح جهانی (با تاکید بر جهان اسلام) (بهمن ۹۶)
 • نمایه ابزارهای پیام رسان نوین در ترکیه، کشورهای قفقاز و اسیای مرکزی (بهمن ۹۶)
 • ذائقه رسانه ای مخاطبان در سه کشور تانزانیا، کنیا و اوگاندا (بهمن ۹۶)
 • بررسی کیفیت دریافت رادیو سواحیلی و ذائقه رسانه ای مخاطبان در سه کشور تانزانیا ، کنیا و اوگاندا (بهمن ۹۶)
 • راهبردهای رسانه ای گفتمان سازی دینی متناسب با بافت فرهنگی در حوزه بالکان (اسفند ۹۶)
 • آسیب شناسی ترجمه در بخش های خبری رسانه های برون مرزی (شبکه العالم ، شبکه الکوثر، رادیو عربی ) (خرداد ۹۷)
 • راهکارهای رسانه ای برون مرزی برای بهره برداری از اشتراکات ایران و تاجیکستان برای توسعه مناسبات (آبان ۹۸)
 • راهکارهای رسانه ای برون مرزی برای تقویت صنعت گردشگری ایران (آذر ۹۸)
 • راهبردهای بهینه سازی فعالیت رسانه ای در عراق (دی ۱۴۰۰)
 • بررسی ابزارهای انتقال پیام در کشورهای هدف شبکه های رادیویی و تلویزیونی برون مرزی (دی ۱۴۰۱)
 • آشنایی با سبد مصرف رسانه ای جدید بر خط در نیجریه (اسفند ۱۴۰۱)