پژوهش «بررسی روابط جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی بعد از جنگ دوم قراباغ (با تاکید بر رویکردهای رسانه‌ای)» در بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

بررسی ابعاد جدید روابط سیاسی جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی؛ تناقض روابط باکو با رژیم صهیونیستی با رویکرد های ادعایی باکو در حوزه سیاست خارجی؛ نقش ترکیه در روابط رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان؛ بررسی ابعاد جدید همکاری های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل؛ ریشه یابی عدم تطابق خریدهای تسلیحاتی جمهوری آذربایجان با نیازهای نظامی این کشور؛ بررسی ابعاد جدید مناسبات اقتصادی و انرژی رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان؛ کالبدشکافی معادله نفت ارزان در قبال سلاح در روابط باکو – تل آویو؛ بررسی ابعاد جدید مناسبات فرهنگی و آموزشی میان جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی؛ بررسی مخاطرات مناسبات باکو و تل آویو بر ثبات قفقاز به همراه پیشنهادات رسانه­ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

   پژوهش «بررسی روابط جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی بعد از جنگ دوم قراباغ» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی، توسط دکتر احمد کاظم زاده، و با نظارت علمی دکتر احمد کاظمی، نگاشته شده است.