گزارش نشست بحران غزه ۲۰۲۳ از منظر حقوق بین الملل در روز چهارشنبه مورخ ۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۳۰/۹ درمحل سالن دانشکده هنر توسط دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با حضور سخنرانان ذیل برگزارشد.

در ابتدا دبیر نشست خانم دکتر مهناز رشیدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به تشریح وضعیت حمله حماس درتاریخ ۷ اکتبر (۱۵ مهرماه) به رژیم اسرائیل و نیز معرفی سخنرانان و محورهای نشست پرداخت.

سپس جناب آقای دکتر عبدالحسین صفایی عضو هیات علمی وابسته واحد تهران مرکزی ضمن تشریح وضعیت غزه به عنوان منطقه اشغالی، حق بر مقاومت مردم این منطقه در راستای احیای حق تعیین سرنوشت پرداخت و به این نکته اشاره کردند که چون وضعیت اشغالی این منطقه توسط رژیم اشغالگر اسرائیل وضعیت قانونی نیست و مردم غزه حق مقاومت دارند. بنابراین اسرائیل امکان استناد به حق دفاع مشروع را ندارد.

در ادامه آقای دکتر هیبت اله نژندی منش عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح وضعیت مخاصمه مسلحانه بین حماس و رژیم اسرائیل پرداختند واشاره کردند که در همه اشکال مخاصمه مسلحانه باید قواعد حقوق بشر دوستانه رعایت شود، اما در وضعیت فعلی با نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه جنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت و نسل زدایی ارتکابی توسط اسرائیل مواجه هستیم که قابلیت طرح در دیوان بین المللی کیفری را دارد. همچنین دولت های عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی هم می توانند علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا کنند.

در نهایت؛ جناب آقای دکتر احمد کاظمی عضو هیات علمی وابسته دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به تشریح عملکرد شورای امنیت در بحران غزه ۲۰۲۳ پرداختند و با اشاره به ناکامی این شورا در تصویب قطعنامه به دلیل وتوهای امریکا و عدم تمایل این شورا برای ارجاع وضعیت غزه به دیوان بین المللی کیفری، راهکار رفع ناکارآمدی شورای امنیت در این موضوع را ورود مجمع عمومی در قالب تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح دانستند.

ایشان همچنین بر بکارگیری جدی ظرفیت سازمان های منطقه ای بویژه سازمان همکاری اسلامی بر اساس اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی کشورها تاکید کردند .

در نهایت نشست علمی پس از طرح پرسش و پاسخ حضار خاتمه یافت .

فایل صوتی سخنرانی دکتر کاظمی در نشست بحران غزه ۲۰۲۳ از منظر حقوق بین الملل: