احمد کاظمی در نشست واکاوی تحولات جدید در قفقاز: تا دیروز مساله قره‌باغ یک پوشش برای ایجاد فتنه ژئوپلیتیکی بود امروز «دالان تورانی» یک توطئه برای قدم گذاشتن به داخل ایران است. ما با یک فتنه پیچیده ژئوپلیتیکی در منطقه مواجه هستیم و هر چقدر ما این فتنه را ساده‌سازی بکنیم و بگوییم ترکیه پس از ماجرای قبرس و بندر اسکندرون توبه کرده، درست نیست. زمانی که ترک‌ها بندر اسکندرون را گرفتند تنها ۲۰ درصد ترک داشت و ۲۰ درصد کرد و ۶۰ درصد نیز عرب بودند. یک جناح هدایت شده خیلی منسجم تلاش می‌کند تحولات منطقه را برای ما ساده سازی، گزینش کاری یا تقطیع بکند.