بنام خدا

ترجمه هفتمین قسمت مستند مستاقان اهل عشق

ویژه انور نظرلی شاعر اهل بیت ع در جمهوری آذربایجان

راوی :

در این دنیا انسانهای زیادی آمده و رفته اند و هر کدام کم یا زیاد آثاری از خود بجا گذاشته اند ، برخی از از آنها را با خاطرات خوش و برخی را با خاطرات تلخ یاد می کنیم، یکی از عیب های ما انسانها این است که گاه نسبت به بزرگانی که در اطراف مان هستند توجه نداریم، آنها همراه ما زندگی می کنند ولی ما غافلیم، گاه از زبان دیگران آنها را می شناسیم و گاه فرصت از دست می رود، انور نظرلی یکی از پیر ستارگان شعر معاصر اهل بیت ع در جمهوری آذربایجان است، که آنگونه شایسته است ، شناخته نشده است .

قرائت شعر توسط راوی:

 1. حکم اتمدی کفر قیرلامادا مسلمانا
 2. هر منطقه دا وارسا ورولماقدا مسلمان
 3. کافریر زلی دی قان سورلمادا مسلمان
 4. دجالا ذلیل اتمیه اوچون دورما قیام ات
 5. جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

ترجمه

 1. کافران برای کشتار مسلمان حکم می دهند
 2. و در هر جایی مسلمانان را آزار می دهند
 3. کافران چون زالویی خون مسلمانان را می مکند
 4. برای ذلیل کردن دجال ها ، صبر نکن
 5. حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

ادامه راوی :

انور نظرلی در غزلیات و قصیده های خود همواره برای صیانت ها از ارزشهای دینی و ملی تلاش کرده است، خاندان نظرلی در دوران شوروی در راه دفاع از ارزشهای با تبعید، سرکوب و تهدیدها مواجه شده اند، انور نظرلی بازمانده این خاندان هنوز علیرغم پیری و بیماری با سرودن اشعار مذهبی برای صیانت از ارزشها تلاش می کند.

قرائت شعر توسط راوی

 1. یانماسین بس نینه سن تنها چکین اوز دردینی
 2. درد او دم یونکیلشر که دردین هم درددی وار
 3. ای کونول غم هیکلین مجنون قویوموش اهل عشق
 4. بیل می ییب لر که انور اوناندا محکم دردی وار

ترجمه

 1. غم دار تنها غیر از اینکه نسوزد چیکار کند
 2. غم زمانی سبک می شود که همدردی باشد
 3. ای دل، اهل عشقی که مجنون را تمثال غم می دانند
 4. نمی دانستند که انور بیش از مجنون درد دارد

ادامه راوی :

بخاطر دارم که از دهه هفتاد و از دوران شوروی انور نظرلی را می شناسم اما نمی دانستم که وی این قدر محب اهل بیت ع است، او از ستارگان شعر معاصر اهل بیت عاست و اشعارش از فن و غنای بالای برخوردارند . او در جوانی در بیتی اینگونه آرزو کرده است :

قرائت شعر توسط راوی

 1. دی یردم بیر سرین بولاغ اولیدیم
 2. سوسامیس یولچیلار ایچیده مندن
 3. کورپویه دونیدیم هرچای اوسته
 4. ائل لر نسیل نسیل کئچیده مندن

ترجمه :

 1. آرزوم می کردم چشمه گوارایی بودم
 2. و تشنگان راه از من می نوشیدند
 3. بر روی هر رودخانه ، پلی بودم
 4. که نسل به نسل ازمن عبور می کردند

ادامه صحبت راوی :

پس از دیدن آرشیو شخصی انور نظرلی با شخصیت وی بیشتر آشنا شدم و هر چه بیشتر ارزش تهیه برنامه ای درباره وی را فهمیدم ، اشرف نظرلی پدر انور نظرلی بهمراه میرزا علی اکبر صابر شاعر انقلاب یو ضد کمونیست آذربایجان ، در محضر شاعر بزرگ و شهیر آذربایجانی سید عظیم شیروانی تلمذ کرده است، عمویش حاجی آقا نظرلی اولین رئیس اتحادیه نویسندگان آذربایجان بود. وی بعلت عقاید اسلامی اش در سال ۱۹۳۷ به دستور استالین رهبر شوروی تیرباران شده است.

اوزیر حاجی بی اف موسیقدان و نویسنده نامدار آذربایجان در دوران شوروی بود ، در مقاله ای در سال ۱۹۳۶، از ذکاوت انور نظرلی نوشته بود آن زمان انور نظرلی سیزده ساله بود.

علیرغم فشارهای رژیم غدار شوروی علیه خاندان نظرلی ، انور نظرلی هیچ گاه از تلاش و ممارست در راه عقاید اش دست برنداشت.

انور نظرلی :

خاندان ما یک خاندان شناخته شده هستند، من اسامی شش جدم را می دانم، در زمان تزار نیکولای نام خانوادگی ما نظراف بود ، عمویم حاجی آقا نظرلی که پرفسور و یک دانشمند بزرگ بود، در اوایل دوران شوروی ، نام خانوادگی را به نظرلی تغییر داد ، ما هم از وی تبعیت کردیم ، پسوندهایی مانند اف و یو مربوط به فرهنگ و زبان ما نیستند.

شعر :

ای گئوزلری یول لاردا گئویان یار، خُرام اِت

ای یار چشمهایمان را به راه دوخته ایم، شاد مان کن

یول گئوزلَین عاشیق لرینی نائیل کام اِت

عاشقان چشم به راهت را به کام شان برسان

کافرلری،مشریک لری، مونکرلری رام اِت

کافران، مشرکان و منکران را مهار کن

ای عالی پیامبر اوجا تاخدیندا مقام اِت

ای والا امام در بلندای تخت قرار گیر

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

ایمان گِدیر الدَن دینی میز باتمادادی گَل

ایمان در حال از دست رفتن و دین در حال نابودی ، بیا

شیطان یِنَه میداندادیر آت اُویناتمادادیر گَل

باردیگر شیطان در میدان جولان می دهد ، بیا

مهدیم گَلَه جک وعدَسی هم چاتمادادیر گَل

وعده آمدن مهدی موعدم در حال تحقق است ، بیا

ابلیسَه اویان کیمسه لرین صبح ونو شام اِت

صبح آنهایی که مرید شیطان شدند شب کن

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

بو الله هی، پیغمبری، قرآنی، بیر ائمت

برای خدا، پیامبر و قرآن تنها یک امت است

دُزیولدان آزیب اَیرییهَ اتمکدَ دیر خدمت

از راه صحیح جدا شده و به بدیها خدمت می کنند

بیر یول واریمیزکَن نه تصوّف نه تریقت

نه تصوف و نه طریقت، تنها یک راه داریم

سون قوی بو تفرّقه لره توحیدی مرام اِت

توحید را سرلوحه و به تفرقه ها پایان ده

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

شیطان سالیب انسانلاری دشمن لیه کینه

شیطان از کینه اش با انسانها دشمنی می کند

هر یرده هوجوم ائولمادادیر دینی موبینه

دین مبین در هرجایی مورد هجمه قرار گرفته

بهتان دییلیر تانری یا،پیغمبره ، دینَ

علیه خدا ، پیامبر و دین اش بهتان می گویند

پیغمبره اکرم یولونو گلده دوام اِت،

بیا و راه پیامر اکرم ص را ادامه ده

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

قالمیش بابادان ایرس سَنه علمی امامت

پس از پدرت ، علم امامت به تو رسیده است

علمین له اوجالسین ینهَ احکامه شریعت

با امامت تو احکام دین بار دیگر احیاء می شود

ظلمت بُرُیَن قلب لره سال نوری حقیقت

قلب های آکنده از تاریکی را نور ده

آلدانمیش اولان قوللارین ایمانینی تام اِت

بردگان فریب خورده را ایمان ده

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

قربانین اولوم، مقدمینه منتظریک بیز

فدای تو شوم ، منتظر قدوم ات هستیم

هیجرانینا وصلین امیدی ایله دُزوریک بیز

فراق را به امید وصل تحمل می کینم

کافیرلر الینده داها جانان بیزیروک بیز

از دستان کافران ، جانمان به تنگ آمده است

دنیامیزی باشدان – باشا گل صلح و سلام اِت

سراسر دنیایمان را پر از صلح و آشتی کن

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

ایل لرله وصالین یولونو ایزلَمیشیک گل

سالها چشم به راه وصال ات بوده ایم ، بیا

حسرتله ظهُر اتمه ینی گئوزلَمیشیک گل

با حسرت منتظر ظهورت بوده ایم ، بیا

الله ها ایاندیر نِجه سَنسیزلَمیشیک گل

برای خدا عیان است که چقدر بی تو تنهایی ام ، بیا

گل عدل ایله برهان ایله دنیادا نظام اِت

بیا و با عدل و برهان به دنیا سامان ده

سلطانی زمان انوری کوینده غولام اِت

بیا و و انور (تخلص شاعر) را در کوی خود غلام گردان

ای عالی پیامبر اوجا تاخدیندا مقام اِت

ای والا امام در بلندای تخت قرار گیر

جدین بویوران حجتی عزمی لی تمام ات

حجتی را که جدت وعده داده با عزم به سرانجام رسان

راوی :

انور نظرلی شاعری که در اشعارش به ذکر و مدح پیامبر اکرم ص و ائمه اطهار ع پرداخته است، در یکی از شعرهایش می گوید :

قرائت شعر توسط راوی :

 1. ای خدانین ان عزیز ان سئوگولی پیامبری
 2. ای اولان اسم شریفی جمله دیلیرازبری
 3. ای ادن اسلام اوچون ان محتشم بیر انقلاب

ترجمه

 1. ای عزیزترین و دوست داشتنی ترین پیامبر خدا
 2. ای که اسم شریف ات ورد همه زبانهاست
 3. ای که با اسلام بزرگترین انقلاب را به راه انداختی

انور نظرلی :

من در خانواده ای متولد شده ام که دیندار و عاشق اهل بیت ع بوده اند ، پدرم دلباخته اهل بیت ع بود ، من سالهای مدیدی کتاب های مختلفی به زبان آذربایجانی ، فارسی و ترکی خوانده ام و نهایت سرودن شعر درباره اهل بیت ع را با سرودن نعتی درباره پیامبر اکرم ص آغاز کردم. (نعت شعری است در وصف پیامبر اکرم ص سروده می شود.) در در زمان شوروی رادیویی داشتم که همه امواج را می گرفت، از طریق آن صدای ایران و سخنرانی های آیت الله فلسفی را گوش می دادم ، مرحوم آیت الله فلسفی استاد امام خمینی ره بود، ایشان هر جمعه بمدت یک ساعت در رادیو بحث و موعظه داشت ، من آن ساعت هر جا بودم بلا استثنا در گوشه ای می نشستم و سخنان آیت الله فلسفی را گوش می کردم ، سخنانش مرا حیران زده می کرد، خدایا چگونه می شود که اینهمه معلومات در یک انسان باشد ، در یک ساعتی که صحبت می کرد یک لحظه مکث نداشت و تکرار نمی گفت ، من خیلی از ایشان آموختم ، به جرات می گویم هرچی دارم از آنجا آموختم .

شعر :

اُئولونجه دُنمَرَم صدقِ وفادان یا رسول الله

تا زماینکه زنده ام از وفا و صدق بر نمی گردم یا رسول الله

صمیمی عاشقم، فخریم وقاریمدیر سَنین عشقین

من عاشق دلباخته ام، عشق به تو مایه افتخار و وقارم است

اوزاقدیر بو سَِوَن کئونلوم ریادان یا رسول الله

این وجود آکنده از عشقم از ریا دور است یا رسول الله

نه خشبختم کی ، دنیادا سَنین تَک سِوگیلیم واردیر

چه خوشبختم که در دنیا معشوقی چون تو دارم

نِچون قورخوم قیامتدان جزادان یا رسول الله

با این اوصاف چرا باید از جزا در قیامت بترسم یا رسول الله

دُنرسم سَنداَن، ای اِستَک لی سلطانیم، ائوزُم دُنسُن

اگر از تو روی برگردانم ، روی ام خاک گردد ای سلطان آرزویم

ائولُم گورتارمایم جوری جفادان ،یا رسول الله

و بمیرم اما از جور و جفا راحت نشوم یا رسول الله

الهی بیر ضیا ورمیش سَنه ائوز زاتی پاکیندان

خداوند از ذات پاک اش نوری در وجودت قرارداده

جهان نورا بویانمیش او ضیادان یا رسول الله

از آن نور، جهان نورانی گشته یا رسول الله

بلا کش اُمتین اوچون التماس اِت درگاه حقدان

برای امت پردرد ات به درگاه خداوند دعا کن

خلاص اولسون مسلمانلار بلادان، یا رسول الله

تا مسلمانان از بلا رهایی یابند ، یا رسول الله

بوتون دنیادا اسلامین شوعاری برقرار اولسون

سراسر دنیا پر از شعار اسلام گردد

تمنا ایله یر انور خدادان، یا رسول الله

انور از خدواند تمنا می کند، یا رسول الله

شعر:

ای نبی لر فوجنون سر لشکر، سر دفتری

ای که سردمدار و برتر پیامبرانی

ای خدانین اِن عزیز ، اِن سِوگیلی پیغمبری

ای عزیزترین و دوست داشتنی ترین پیامبر خدا

ای اولان نامی شریفی جمله دیل لره ازبری

ای که اسم شریف ات ورد همه زبانهاست

ای اِدَن اسلام اوچون اِن محتَشم بیر انقلاب

ای که با اسلام بزرگترین انقلاب را به راه انداختی

عیدی مولودون مبارک اولسون ای عالی جناب

عید میلادت مبارک باشد ای عالیجناب

نوردان خلق ایلَیب خلاق یکتا جسمینی

خالق یکتا جسم ات را از نور آفریده است

سَنده اتمامه یتیرمیشدیر امانت رسمینی

با تو رسم نبوت را به پایان رساند

اُول سببدَندیر ائونونلا بیر چکیرلَر اسمینی

به این دلیل نیز اسمت را همراه او ذکر می کنند

یا رسول الله دِیه عالم سَنه ایلر ختاب

و همه عالم تو را رسول الله خطاب می کنند

عیدی مولودون مبارک اولسون ای عالی جناب

عید میلادت مبارک باشد ای عالیجناب

فخره عالمدیر آدین ، ای سرور سرورلرین

نامت افتخار همه عالم است ای سرور سروران

ای زکاسی، عقلی، علمی، عشقی گئوی لردان دَرین

ای که ذکاوت ، عقل ، علم و عشق اش بیشتر از آسمانهاست

اولی آدم اولوب هر چند پیغمبرلرین

اگرچه نخستین پیامبر حضرت آدم ع است

خالیقین اتمیش سَنی اونداندا اول انتخاب

اما خدواند قبل از آدم ع تو را برگزیده است

عیدی مولودون مبارک اولسون ای عالی جناب

عید میلادت مبارک باشد ای عالیجناب

کیم سَنی قلبدان سِویر اُل کیم سَنین خوش حالینا

خوشحا به حال کسی که از عمق جان تورا دوست دارد

کیم سَنی یاددان چیخاردیر، وای اُونون احوالینا

بدا به حال کسی که تو را فراموش کرده است

کیم نه ایلرسَه یازیرلار نامه اعمالینا

کارهای هر کس در نامه اعمالش نوشته می شود

حشرده هر کس وِرَر اُئوز اتدیی ایش چون جواب

در روز حشرهرکسی جواب اعمال اش را می دهد

عیدی مولودون مبارک اولسون ای عالی جناب

عید میلادت مبارک باشد ای عالیجناب

سَن بو اسلام اهلی نین هم فخری،هم وجدانی سان

تو افتخار و تو وجدان همه مسلمانانی

هم محبّت هم صداقت،هم وفا عنوانی سان

تو رمز محبت ، صداقت و وفایی

علم حلمین شهری سَن، نوری حقیقت کانی سان

تو شهر علم و حلم و معدن نور هستی

هر سئوزوندان، یازسالار حاصل ائولار مین- مین کتاب

درباره هر سخن ات بنویسند هزاران هزار کتاب می شود

عیدی مولودون مبارک اولسون ای عالی جناب

عید میلادت مبارک باشد ای عالیجناب

راوی :

دسامبر۱۹۷۱ تاریخ فراموش نشدنی برای انور نظرلی می باشد او آن زمان در راس هیات دولتی سفری ده روزه به عراق انجام داد، و در این سفر فرصت یافت تا علاوه بر بغداد از شهرهای مذهبی کربلا، نجف ، سامرا و کاظمین دیدن و اماکن متبرکه آنجا را زیارت کند. بگفته خودش هنوز لذت زیارت مرقد مطهر امام علی ع و امام حسین ع را در نجف و کربلا فراموش نکرده است.

انور نظرلی :

محبت به امام علی ع از پدرم به من رسیده است ، او عاشق واقعی امام علی ع بود و سراسر عمرش را با حب علی ع گذراند ، او نوشته و اشعار قطوری داشت که متاسفانه گم شده اند ، البته برخی از اشعارش دست من هست که حتی یکی از آنها را که درباره امام علی ع سروده است وارد این کتاب کردم .

درعظمت امام علی ع همین بس که پیامبر اکرم ص می فرمایید “انا مدینه العلم و علی بابها” من شهر علم و علی ع درب آن است، برای ورود به شهر باید از دروازه گذشت، پس برای اینکه به پیامبر و اسلام برسیم باید علی ع را درک کنیم، علی ع امام و انسانی عالم، عمیق و معصوم است که عیبی ندارد، او مردی بوده است که سالها در راه اسلام مبارزه کرده است و پس از وی یازده امام از نسل مطهرش هستند، کسی که علی را دوست ندارد، پیامبر را دوست ندارد و کسی که پیامبر را دوست ندارد خد را دوست ندارد.

شعر:

دُری شَهوَاری خدا،بیر لعل گوهرسَن علی

تو دُرّ شاهانه خدا ونگین گوهری یا علی

مَظهر نور الهی وحیه جوهرسَن علی

مظهر نور الهی و جوهر وحی هستی یا علی

انبیالار هم ملک لر آلدی سَندَن تعلیمی

انبیاء و ملایک از تو تعلیم گرفته اند

چون کی سَن حق تعالادان مُنور سَن علی

چرا که تو از حق نورانی شدی یا علی

کاشیفی شرعی خدا سان اولیالار جمعینه

در جع اولیایی و کاشف دین خدا

مکتبِ شرعی ده بیر پیرِ موعمّر سَن علی

در مکتب دین تو همچون پیر فرزانه ای

خاطرین چون خلق ادیب دنیانی الله ای عزیز

ای عزیزی که خدا دنیا را بخاطرت خلق کرد

دُور عالم سَن لَدیر دنیایه محور سَن علی

تو محور و عامل گردش عالمی ای علی

کانه اسرار الهی مخزن علم هنر

معدن اسرار الهی و مخزن علم و هنری

لُوحیه محفوظ تک اسراره دفتر سَن علی

همچون لوح محفوظ دفتر اسراری یا علی

ظاهر اسلامی ادَن ائولموش محمد مصطفی

محمد مصطفی اسلام را عیان ساخت

شمس دینین اُل نبی دیر سَن سه اختر سَن علی

آن پیامبر خورشید دین و تو ستاره دین علی

اعتقادین بیعتین ایمانین اعمالین تمیز

اعتقاد ، ایمان ، اعمال و بیعت ات پاک

رُوضه یه رضوان داکی گلدَان معطر سَن علی

از گل روضه رضوان نیز معطرتری یا علی

خلق ائولان گئوندان سَنه قارداش دیمیش ختم رسول

پیامبر اکرم از زمان تولد، تو را برادرش خواند

یار اُولان قارداشینا مرد هنر ورسَن علی

تو یاور برادرت و مردهنری یا علی

هم قیلینجی لا هم علمی ایله سالان شور عالمه

هم با شمشیر هم با علم ات در عالم غوغاکردی

کسب اِدن شیر خدا نامینی بیر ارسَن علی

تو مردی و نام شیرخدا را کسب کردی یا علی

عرض ادیب پیغمبره اکرم کی علمین شهریم

پیامبر ص فرموده من شهر علم هستم

شهر علمهَ هم بویورموشدُورکی سَن در سَن علی

و فرموده علی ع در این شهر علم است

ای زکا عنوانی ای دُوردانه یه علمهَ هنر

ای رمز ذکاوت و ای که دُردانه علم و هنری

عالم و شاعرلره استاد سرورسَن علی

تو سرور همه عالمان و شاعرانی ، علی

بخش اِدیب بیر سَن کیمی نور خدا خالیق سَنه

خدواند نوری همچون خودت را نصیب ات کرده

بختور سَن چونکی داماده پیغمبرسَن علی

توخوشبختی چون داماد پیامبری یا علی

شَنیوه گلمیش مبارک آیه لر قرآن دا چون

در شان تو آیه های مبارکی در قرآن آمده چرا که

سَن نبی واریسی حق نورینهَ مظهرسَن علی

تو وارث پیامبر و مظهر نور حقی یا علی

انور نظرلی :

(در حالی که اشک می ریزد) در کربلا بودم و امام حسین ع را زیارت کردم ، در حج و زیارت مکه نبودم اما دلم آنجاست ، باور کنید زمانیکه مزار شریف امام حسین ع را زیارت کردم ، از خود بیخود شدم ، نداستم کی ام ، دو رکعت نماز زیارت خواندم اما یک ساعت طول کشید ، بی اختیار آنقدر آنقدر با امام حسین راز و نیاز کردم که از خود بیخود شدم، از آن زمان ذره ای از تربت پاک امام حسین ع را نگه می دارم و اگر شبی پیشم نباشد، آرام نمی گیرم .

شعر :

حُسن زیبا عشق دریا علمهِ اعلاّ یا حسین

ای که خلق ات زیبا، عشق ات دریا و علم ات اعلا یا حسین

عاشیق عارف لره ایستَک لی مولا یا حسین

عارفان عاشق ات ای مولای دلها یا حسین

گئورمَیب بیر سَن کیمی عاشیق بو دنیا یا حسین

دنیا عاشقی همچون تو ندیده یا حسین

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

هانسی عاشیق سَن کیمی جانان یولوندا جان وریب

کدام عاشق در راه جانان همچون تو جان داده

قومین و اُئولادینی پاک عشقینهَ قربان وِرِیب

فرزندان و یاران اش را در راه عشق پاک اش قربانی داده

عشقین اعمالین گورو صحرایا شوکت شان وِریب

صحرا با فداکاریهای عاشقانت شوکت یافت

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

جمله عاشیق لردَن اوترو سَن صداقت رمزی سَن

تو رمز صداقت برای همه عاشقان هستی

معرفت، ایمان، دیانت هم رشادت رمزی سَن

تو رمز معرفت،ایمان،دینداری و فداکاری هستی

بیر مبارزلیک ، مجاهیدلیک، شهادت رمزی سَن

تو رمز مبارزه جویی ، مجاهدت و شهادتی

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

عشق له ای شاد ادَن داری بقاده جّدینی

ای که با عشق ات ، جدت را در آخرت شاد ساختی

گئوستَران ادنای ظالم قومینه ائوز حددینی

ای که حدود ظالمان پست را به آنها نشان دادی

وصف ادیر عاشیقلرین اُل سرو آزاد قدینی

عاشقان قد همچون سرو را وصف می کنند

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

شاه مردان اوغلوسان یک سَر شهیدلر شاهی سان

تو فرزند شه مردان علی و شاه شهیدان هستی

روضه رضواندا جدّی عالی نین همراهی سان

در روضه رضوان همراه جد بزرگوارات هستی

عشق ملک ینده تمام عاشیق لرین درگاهی سان

در مُلک عشق تو قبله تمام عاشقان هستی

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

سعی و عزمین له گل آچمیشدیر امامت گلشَنی

با تلاش و عزم ات باغ امامت شکوفه زده است

سالمیسان آزاد کئونول لرده محبّت گلشنی

دلهای آزادگان را پر از گلستان محبت ساخته ای

سئولدورا بیلمز عدو لار تا قیامت گلشنی

دشمنان تا قیامت نمی توانند گلستان را خراب کنند

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

ای شهادت ملکینین سلطانی شاهی سروری

ای که سلطان و سرورمُلک شهادتی

آسمانی عشقین ای زیباسی ماه انوری

ای ماه انور و ای زیبای آسمان عشق

اُولماقین بی جا دیل عالمده دیللر ازبری

بی جهت نیست که نامت در عالم ورد زبانهاست

اتمیسَن اسلامی ائوز قانینلا احیا یا حسین

با خون خود اسلام را زنده کردی یا حسین

راوی :

انور نظرلی هشتاد و هفتمین سال زندگی اش را سپری می کند اگرچه دنیا او را پیر ساخته است اما انور نظرلی نه دست اش خسته و نه دل اش ضعیف است ، برای این عاشق و شاعر دلباخته اهل بیت ع آرزوی توفیقات بیشتر مسئلت می نماییم .

پایان