بررسی تاثیرات عملیات توفان الاقصی بر تحولات قفقاز در برنامه ساعت به وقت قدس

دکتر احمد کاظمی در برنامه « ساعت به وقت قدس» شبکه یک سیما (۱۹مهر۱۴۰۲) به تشریح رویکرد باکو در خصوص رژیم صهیونیستی، تاثیرات عملیات توفان الاقصی مقاومت فلسطین بر تحولات قفقاز پرداختند. در این برنامه تاثیرات عملیات مقاومت بر تحولات قفقاز، مواضع دولت باکو، فتنه انگلیسی دالان تورانی ناتو، از سه منظر رسانه ای- رسانه ای، سیاسی و نظامی بررسی شد.