برنامه اینسایت Insight پرس تی وی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ (۱۵ اکتبر ۲۰۲۲) به موضوع تحولات قفقاز با محوریت فتنه ژئوپلیتیکی دالان تورانی ناتو اختصاص یافت که لینک آن تقدیم می شود:

https://www.presstv.ir/Detail/2022/10/08/690605/Conflict-in-the-south-Caucasus