دانشجویان و دوستان علاقمند به اقتدار ایران در قفقاز این روزها سوالات زیادی درباره لگدپراکنی های سرمستانه باکو می پرسند، پاسخ، همان فتنه ژئوپلیتیکی «دالان تورانی ناتو» است که ماهیت آن را دو برنامه ثریا (برنامه اول ۱۱/۰۷/۱۴۰۰، و برنامه دوم ۲۷/۰۶/۱۴۰۱)تبیین کرده ام: