قره باغ پس از استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا

با اقدام ديميتري مدوديف رئيس جمهوري روسيه در شناسايي اعلام استقلال آبخازيا و اوستياي جنوبي، اين سؤال در محافل سياسي جمهوري آذربايجان و ارمنستان مطرح است كه اين حادثه چه تأثيري بر وضعيت قره باغ خواهد گذاشت؟ بويژه اينكه جمهوري خودخوانده قره باغ نيز پيش از اين مانند آبخازيا اعلام استقلال كرده ولي هيچ كدام از كشورهاي جهان حتي ارمنستان اين موضوع را به رسميت نشناخته اند. اقدام روسيه در شناسايي اعلام استقلال آبخازيا و اوستياي جنوبي در شرايطي صورت گرفت كه اين كشور از جمله روساي گروه مينسك براي حل مناقشه قره باغ است. از اين رو اين اقدام [...]

برو به بالا