برغم ادعای امریکا مبنی بر داشتن روابط راهبردی با ترکیه ، گزایشات ضد امریکایی مردم ترکیه در حال افزایش است. بر اساس نظرسنجی موسسه آمریکایی پیو ۷۰ درصد مردم ترکیه، آمریکا را دشمن کشورشان می‌دانند. موسسه تحقیقات “پیو” امریکا که گزارش سالانه گرایشهای جهانی را منتشر می کند، اعلام کرد : تنها ۲ درصد مردم ترکیه به بوش اعتماد دارد. براساس این گزارش تنها ۱۳ درصد مردم ترکیه نگاهشان به ایالات متحده امریکا مثبت است.
نتایج نظرسنجی موسسه امریکایی پیو در شرایطی منتشر می شود که پیش از این نیز نظرسنجی های مختلف در ترکیه از افزایش گرایشات ضد امریکایی مردم این کشور حکایت می کرد. از سال ۱۹۵۲ که ترکیه به عضویت ناتو در آمده است، مقامات واشنگتن و آنکارا مدعی وجود روابط راهبردی میان دوکشور هستند. از اینرو این سوال مطرح است که چه عواملی باعث شده است که انزجار از امریکا در میان مردم مسلمان ترکیه افزایش یابد؟ واقعیت این است که افزایش انزجار از امریکا موضوعی جهانی است. بویژه بعد از حادثه یازدهم سپتامبر و اشغال عراق و افغانستان توسط امریکا ، هرچه بیشتر دروغ بودن ادعای امریکا در زمینه دموکراسی برای جهانیان مشخص شده است.بطوریکه از نظر افکار عمومی جهان، امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است. گذشته از این موضوع مردم ترکیه طی سالهای اخیر ، شاهد اقدامات مختلف خصمانه امریکا علیه کشورشان هستند. بعنوان نمونه برغم امتیازات ارایه شده از سوی دولت آنکارا به امریکا ، واشنگتن از برخی از گروه های مخالف ترکیه از جمله پ ک ک حمایت می کند . در عین حال تحرکات امریکا برای برای شناسایی ادعای نسل کشی ارامنه و حمایت از مواضع کردها درمساله کرکوک هر چه بیشتر موجب ناخرسندی مردم ترکیه شده است .
افزایش انزجار مردم ترکیه از امریکا در شرایطی است که طی سالهای اخیر امریکا و محافل غربگرا در ترکیه تلاش گسترده ای برای کاهش گرایشات ضد امریکایی مردم ترکیه انجام داده اند، اما چنانچه نتایج نظر سنجی موسسه پیو نیز نشان می دهد مردم ترکیه بخوبی ازماهیت نظام حاکم بر امریکا آگاه هستند بطوریکه براساس این نظر سنجی ، مردم ترکیه حتی به رئیس جمهوری بعدی آمریکا هم اعتماد چندانی ندارند، بطوریکه ۶۲ درصد مردم این کشور به اوباما و ۷۱ درصد هم به مک کین اعتماد ندارند.