احزاب غربگرای جمهوری آذربایجان اخیرا در اقدامی هماهنگ تصمیم به تحریم انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور گرفتند. “عیسی قنبر” رهبر حزب مساوات بزرگترین حزب غربگرا و مخالف دولت جمهوری آذربایجان تاکید کرد که وی “بدلیل فقدان جو انتخاباتی سالم در کشور حضور درانتخابات ریاست جمهوری را مناسب نمی داند.” حزب دموکرات آذربایجان نیز در جلسه اخیرا شورای عالی خود تاکید کرد:به هیچ نوعی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر شرکت نخواهد کرد. در عین حال بلوک سیاسی “آزادی” که متشکل از سه حزب مخالف و غربگرا شامل جبهه خلق آذربایجان، “شهروند و توسعه” و لیبرال است، بر تحریم انتخابات تاکید کرد.
پیش از این احزاب همبستگی شهروندی و نجات بزرگ نیز اعلام کرده بودند که انتخابات را تحریم خواهند کرد.تصمیم احزاب غربگرا به تحریم انتخابات آتی ریاست جمهوری آذربایجان در شرایطی است که در چهارمین کنگره حزب حاکم “آذربایجان نوین” ، تمامی ۶۵۰ نماینده حاضر به اتفاق آراء الهام علی اف رئیس جمهور فعلی آذربایجان را بعنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آتی؛ انتخاب کردند. بدین ترتیب با اقدام هماهنگ احزاب غربگرای ج.آذربایجان در تحریم انتخابات ، بنظر می رسد موج جدید انتقادات نهادهای اروپایی و امریکا از وضعیت دموکراسی در این کشورآغازخواهد شد.چرا که احزاب غربگرا از جمله حزب مساوات و دموکرات اصلاح قانون انتخابات و قانون آزادی تجمع به نفع حزب حاکم را به عنوان دلایل خود برای تحریم انتخابات عنوان کرده اند . احزاب مخالف خواهان حضور مساوی نمایندگان دولت و مخالفان در کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات هستند، اما نه تنها این خواسته تحقق پیدا نکرد بلکه تبلبغات نامزدها نیز محدود شد.با وجود این ناظران سیاسی دلایل دیگری را در تحریم انتخابات آتی ریاست جمهوری از سوی احزاب غربگرا موثر می دانند. تجربیات انتخابات گذشته نشان می دهد که این احزاب به علت کارنامه منفی خود بویژه در زمان در دست داشتن قدرت در سالهای ۱۹۹۲ -۹۳ از جایگاه قابل توجهی دربین مردم برخوردار نیستند و بعلت پیگیری اهداف حزبی بجای اهداف کلان ملی حتی نتوانسته اند ،ائتلاف های پایدار تشکیل دهند. از سوی دیگر این احزاب بخاطر وعده های فریب آمیز غرب دچار سرخوردگی شده اند. بعد از انقلاب رنگین در گرجستان در نوامبر ۲۰۰۳ احزاب غربگرا در ج. آذربایجان انتظار داشتند که با حمایت غرب به پیروزی برسند . اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ و پارلمانی نوامبر ۲۰۰۵ غرب به استفاده ابزاری از این احزاب پرداخت. بدین معنا که در آستانه انتخابات از آنها برای فشار به دولت استفاده کرد و بعد از انتخابات با رها کردن این احزاب، به همکاری با دولت پرداخت.
همین موضوع نیز باعث سرخوردگی احزاب غربگرا شده است. اما در هر حال اقدام احزاب غربگرا در تحریم انتخابات باعث خواهد شد که امریکا و نهاهای غربی از این موضوع نیز برای فشار به دولت و امتیازگیری بیشتر استفاده کنند . بطوریکه حتی برخی از کارشناسان نیز معتقدند تصمیم احزاب غربگرا برای تحریم انتخابات با هماهنگی امریکا اتخاذ شده است.
دراین میان اگرچه تحریم انتخابات از سوی احزاب غربگرا برای مردم جمهوری آذربایجان اهمیت چندانی ندارد ، اما این انتظار در آنها وجود دارد که دولت باکو با برداشتن گامهای ویژه زمینه حضورنامزدهای احزاب و اتحادیه های مستقل در انتخابات را فراهم سازد تا انتخاباتی کاملا رقابتی و آزاد در ۱۵ اکتبر برگزار شود. تنها در صورت حضور چشمگیر مردم در انتخابات حربه تبلیغات منفی از مخالفان و نهادهای غربی گرفته خواهد شد. محافل مستقل ج. آذربایجان انتظار دارند دولت اقداماتی نظیر رفع موانع موجود بر سر راه مشارکت دهها هزار بانوی محجبه در انتخابات؛ انجام دهد.