اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه (آنایاسا) بزرگترین کانون غیر نظامی قدرت محافل لائیک در این کشور در لغو قانون آزادی حجاب، نشان داد که مخالفت ها و عناد ورزی این محافل با شعائر اسلامی از جمله حجاب بانوان ترکیه ظاهراً پایانی ندارد. در حالیکه کمتر از شش ماه از مصوبه تاریخی پارلمان ترکیه در تصویب قانون لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای این کشور نمی گذرد، در پی شکایت حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب لائیک ترکیه، مصوبه قانونی پارلمان لغو شد . بدین ترتیب امید هزاران دانشجوی محجبه در ترکیه برای ادامه تحصیل با حجاب در دانشگاهها از بین رفت . اواسط بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه با تغییر مواد ۱۰ و ۴۲ قانون اساسی ، لایحه آزادی پوشش و لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور را پس از ‪ ۱۱‬ساعت بحث و رسیدگی با ‪ ۱۷‬رای موافق نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه (آک ) و حرکت ملی در مقابل چهار رای مخالف نمایندگان احزاب جمهوری خواه خلق و دمکرات چپ تصویب کرد. باوجود مخالفت محافل لائیک سرانجام این قانون بیستم بهمن ماه سال گذشته در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید و مجلس ملی ‪ ۵۵۰‬عضوی ترکیه با ‪ ۴۱۱‬رای موافق در برابر ‪ ۱۰۳‬رای مخالف دو ماده قانون اساسی و یک ماده از اساسنامه سازمان آموزش عالی ترکیه (یوک ) را اصلاح کرد و به این ترتیب راه را برای حضور دختران محجبه در کلاس‌های درسی دانشگاه‌های این کشور گشود، اما این قانون از سوی بسیاری از دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شد تا اینکه با رای اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه اجرای این قانون در همه دانشگاهها بطور کامل متوقف شد. موج گسترده اعتراض های خودجوش مردمی به رای آنایاسا نشان داد که تا چه حد مردم ترکیه از تداوم زیر پاگذاشتن خواست عمومی توسط محافل انتصابی ولائیک به تنگ آمده اند. چه اینکه اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های این کشور نادیده گرفتن اعتقادات مذهبی میلیون‌ها مسلمان است. جالب اینکه ترکیه تنها کشور اسلامی است که در آن حجاب ممنوع است .اگر چه ریشه های مقابله با شعائراسلامی درترکیه به دوران تاسیس جمهوری ترکیه بر می گردد، اما مساله ممنوعیت حجاب در این کشور بویژه بعد از کودتای دهشتناک نظامیان در۱۹۸۰ برهبری ژنرال کنعان اورن تشدید یافته است. بطوریکه تحت تاثیر بخشنامه های یوک از سال ۱۹۸۹ باکنون هزاران نفر از بانوان ترکیه از طبیعی ترین حقوق خود به خاطر داشتن حجاب محروم شده اند. هزاران دانش آموز ، دانشجو ، استاد و کارمند محجبه اخراج شده اند. در حالیکه اغلب بانوان ترکیه از حجاب حمایت می کنند ، محافل لائیک حجاب را بمعنای دشمنی با نظام لائیک عنوان می کنند. از اینرو ه اقلیت های مذهبی در ترکیه می توانند آزادانه شعائر مذهبی خود را رعایت کنند اما اکثریت مسلمان در خصوص رعایت حجاب با مشکلات متعددی مواجه می شوند . با وجود این محدودیت های ایجاد شده هیچ گاه باعث کاهش گرایش بانوان ترکیه به حجاب نشده است و نظر سنجی ها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد بانوان ترکیه از حجاب حمایت می کنند. برغم درخواست مردم ترکیه تا بهمن ماه سال گذشته هیچ کدام از احزاب ترکیه برغم وعده های خود گامی برای حل رفع ممنوعیت حجاب برنداشتند. برخی از احزاب لائیک نظیر راه راست و حرکت ملی برای جلب آراء مردم در آستانه انتخابات مختلف ، چنین وعده ای را دادند اما از عمل به آن خودداری کردند . با پیروزی حزب عدالت وتوسعه که به اسلامگرای اشتهار دارد در انتخابات سال ۲۰۰۲ ، امیدها برای رفع ممنوعیت حجاب در ترکیه افزایش یافت، اما بخاطر شدت برخورد لائیکها، این حزب در دور اول قدرت خود تا سال ۲۰۰۷ اقدام جدی برای رفع ممنوعیت نکرد و تنها آمادگی خود را برای حمایت از طرح های احتمالی سایر احزاب پارلمان در این خصوص اعلام کرد در حالیکه خود بیشترین کرسی را در پارلمان داشت. با پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام ترکیه در جولای ۲۰۰۷ که برغم کارشکنی گسترده از سوی محافل لائیک انجام شد و رسیدن عبدا.. گل به ریاست جمهوری، حزب عدالت وتوسعه در پی درخواست های گسترده مردمی و با مشارکت معنادار حزب حرکت ملی ، مصوبه لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه را در پارلمان به تصویب رساند، اگر چه مردم ترکیه خواهان لغو همه جانبه ممنوعیت حجاب هستند، اما لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها امید آنها جهت رفع ممنوعیت حجاب را در سایر مراکز دولتی و آموزشی افزایش داد، اما شیرینی این تصمیم برای اکثریت بانوان ترکیه نهایتا با مداخله غیر قانونی دادگاه قانون اساسی از بین رفت .