المار محمدیاروف وزیر امور خارجه آذربایجان اخیرا از روسیه دیدار کرد محمدیاروف در این سفر در مورد مناسبات دوجانبه و مسایل منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد. مناسبات باکو و مسکو از سال ۲۰۰۲ و با دیدار های متقابل حیدر علی اف و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری وقت ج. آذربایجان و روسیه از پایتخت های دو کشور تاکنون همواره روبه گسترش بوده است. توافقات باکو و مسکو در مورد اجاره پایگاه قبله، مسایل خزر و خودداری ج. آذربایجان از تبعیت از مدل گرجستان در ناتوگرایی از جمله عواملی بود که به بهبود و گسترش مناسبات دو کشور کمک کرده است . اما با تحولات اخیر قفقاز و جنگ گرجستان و روسیه، نگرانی های جدیدی در مناسبات ج. آذربایجان و روسیه ایجاد شده و سفر محمد یاروف به مسکو نیز متاثر از این موضوع است . اقدام روسیه در حمایت از استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی که بدنبال تهاجم گرجستان به اوستیای جنوبی صورت گرفت، نگرانی باکو از احتمال تغییر در سیاست مسکو در مناقشه قره باغ را افزایش داده است. بویژه اینکه مسکو از روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره باغ است . باکو همچنین نگران اقدام ارمنستان در حمایت از استقلال قره باغ با چراغ سبز روسیه است. از اینرو بررسی آخرین تحولات قره باغ و آگاهی از مواضع مسکو در این خصوص یکی از اهداف مهم سفر المار محمد یاروف به مسکو بود . در عین حال سفر وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان به روسیه به فاصله اندکی از دیدار دیک چنی معاون رئیس جمهوری امریکا از باکو صورت می گیرد. یکی از اهداف مهم سفر چنی تشویق باکو به ناتوگرایی، دوری از روسیه و کمک به امریکا در تجهیز ارتش گرجستان بود. بر همین اساس نیز همزمان با سفر چنی به باکو ، دیمتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفتگوی تلفنی با همتای آذری خود انجام داد که محتوای آن فاش نشده اما منابع خبری از هشدار روسیه به باکو درمورد هر گونه همراهی با امریکا خبر داده اند . در چنین شرایطی وزیر امورخارجه ج. آذربایجان با سفر به مسکو تلاش کرد که به کرملین در مورد ادامه همکاری های مطلوب باکو و مسکو اطمینان دهد. در واقع جلب رضایت روسیه برای مقامات جمهوری آذربایجان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبراز اهمیت ویژه ای برخوردار است. درعین حال برخی از کارشناسان معتقدند این سفر پاسخی به دیدار رئیس جمهوری ترکیه از ارمنستان است که به بهانه تماشای مسابقه فوتبال تیم های ملی دو کشور صورت گرفت. اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ج. آذربایجان این سفر را موضوع داخلی ترکیه خوانده است، اما برخی از منابع خبری از اعتراض محرمانه باکو به تلاشهای ترکیه برای عادی سازی مناسبات با ارمنستان خبر داده اند . چرا که آنکارا وعده داده بود تا قبل از آزادی اراضی اشغالی ج. آذربایجان با ارمنستان مناسبات خود را عادی نسازد. در واقع بموازات گسترش مناسبات ترکیه با ارمنستان، ج. آذربایجان نیز تلاش دارد با گسترش هرچه بیشتر مناسبات با روسیه از تبعات منفی عادی سازی مناسبات ایروان _ آنکارا بر موقعیت باکو در مناقشه قره باغ بکاهد.چنانچه واحد مطبوعاتی وزارتخارجه ج. آذربایجان اعلام کرده بود یکی از اهداف سفر محمدیاروف به مسکو بررسی پیشنهاد ترکیه برای تاسیس پیمان قفقاز است. ج. آذربایجان بخوبی از این موضوع واقف است که طرح ترکیه به خاطر مشارکت ندادن همه همسایگان قفقاز، مرده متولد شده است . در این راستا باکو تلاش دارد از مواضع واقعی روسیه در این خصوص آگاه شود. گذشته از این موضوعات نگرانی های جمهوری آذربایجان از ورود گروهای افراطی و وهابی از قفقاز شمالی به این کشور، سرنوشت پییشنهاد باکو برای استفاده مشترک روسیه و امریکا از پایگاه قبله با توجه به بحران در روابط این دو کشور ، مسایل خزر و تاثیر بحران گرجستان بر همکاریهای تجاری روسیه و ج. آذربایجان از جمله موضوعات دیگر سفر وزیر امورخارجه ج. آذربایجان به مسکو است . در هر حال انجام این سفر نشاندهنده تمایل باکو به گسترش مناسبات با روسیه برغم تلاش غرب برای ضربه زدن به مناسبات قفقازی مسکو است .