ایستگاههای بازرسی نیروهای روسیه در شش کیلومتری شهر گوری Gori گرجستان و همچنین در مناطق خارج از آبخازیا و اوستیای جنوبی جمع آوری شد. سخنگوی گروه ناظران اتحادیه اروپا در گرجستان گفت: ارتش روسیه تا دهم اکتبر مناطق حائل در اطراف آبخازیا و اوستیای جنوبی را ترک کرد و پس از آن ناظران اتحادیه اروپا در این مناطق مستقر شدند.پیش از نیز ارتش روسیه پنج ایستگاه بازرسی را که در فاصله بین بندر پوتی و سناکی در غرب گرجستان قرار داشت ، جمع آوری کرده بود . بدین ترتیب مسکو تلاش کرد بخشی از توافقنامه شش ماده ای سارکوزی – مدودیف و متمم آن که هشتم سپتامبر گذشته در سفر سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا به مسکو امضاء شد ، اجراکند. پیش از این دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده بود که نیروهای این کشور بر اساس توافقنامه هشتم سپتامبر با سارکوزی تا ۱۰ اکتبر از مناطق گرجستان در خارج از آبخازیا و اوستیای جنوبی خارج خواهند شد. اما وقوع انفجار اخیر تروریستی در تسخینوالی مرکز اوستیای جنوبی که به کشته شدن هفت نظامی روس منجر شد ،نگرانی هایی در مورد توقف این روند ایجاد کرده بود . چرا که مقامات روسیه و اوستیای جنوبی گرجستان را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند . اما خروج نیروهای روسی از ایستگاه بازرسی در نزدیکی شهر گوری نشان می دهد که مسکو انگیزه های قوی برای عقب نشینی ازمناطق حائل در خارج از آبخازیا و اوستیای جنوبی دارد. برخی از کارشناسان معتقدند با وقوع جنگ ، مسکو با استقرار نظامی در برخی از مناطق گرجستان در خارج از آبخازیا و اوستیای جنوبی کوشید از این موضوع به عنوان ابزاری برای تقویت موقعیت چانه زنی خود در قبال تفلیس و غرب استفاده کند. بنظر می رسد مسکو تا حدود زیادی به اهداف خود رسیده است. چرا که برغم اقدام روسیه در شناسایی اعلام استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی و انعقاد معاهدات اقتصادی و نظامی با این مناطق ، نهادهای غربی به اقدامات عملی گسترده نظیر تحریم علیه روسیه دست نزدند. در جدیدترین مورد حتی مجمع پارلمانی شورای اروپا در نشست خود در استراسبورگ حاضر به تعلیق حق رای روسیه در این مجمع نشد. قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا همچنین با اشاره به اینکه گرجستان آغاز گر جنگ بوده ، اذعان کرده است که ارتش گرجستان بر ضد مردم اوستیای جنوبی، هرچند بخشی از خاک این کشور محسوب می شود، تسلیحات سنگین نظامی و سلاحهای خوشه ای بکار برده و حقوق بین المللی را نادیده گرفته است. مجموع این عوامل باعث شده است که به فاصله اندکی پس از ورود ۳۰۰ ناظراتحادیه اروپا به گرجستان ، روسیه زودتر از جدول زمانبندی شده نیروهای خود را از مناطق خارج از آبخازیا و اوستیای جنوبی خارج کند. با وجود این باید گفت خروج نیروهای روسی از برخی از مناطق گرجستان در خارج از آبخازیا و اوستیای جنوبی در شرایطی است که مسکو قصد دارد حدود هشت هزار نظامی در آبخازیا و اوستیای جنوبی مستقر سازد. بدین ترتیب سیاستهای غربگرایانه دولت ساکاشویلی به قیمت تشدید جدایی آبخازیا و اوستیای جنوبی از این کشور تمام شد و غرب نیز نتوانست در این روند کاری انجام دهد و مسکو بخوبی توانست از شرایط ایجاد شده حداکثر استفاده را بکند.