خانم اکا تکشلاشویلی وزیر امورخارجه گرجستان اخیراً در سفری دو روزه به پاریس با مقامات فرانسه درمورد مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه ای رایزنی کرد. اگرچه گسترش مناسبات با کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه از اولویت های سیاست خارجی تفلیس به شمار می رود اما با عنایت به تحولات کنونی گرجستان بنظر می رسد این سفر در حال حاضر با سه هدف مهم صورت گرفت. اول اینکه مناسبات گرجستان و روسیه بر سر مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوسیتیای جنوبی به بحرانی ترین وضعیت از زمان استقلال گرجستان تاکنون رسیده است . بطوریکه گرجستان سفیر خود را از مسکو فراخوانده است و مسکو نیز ضمن برقراری روابط آشکار با مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوسیتیای جنوبی ، پرواز جنگنده های خود بر فراز این مناطق را مورد تائید قرار داده است. برگزاری رزمایش گرجستان با امریکا در نزدیکی مرزهای روسیه و متقابلا برگزاری رزمایش در آن سوی مرز توسط ارتش روسیه ، عمق تنش در مناسبات دو کشور را نشان می دهد. از اینرو نیروهای حافظ صلح روسیه و ارتش مناطق جدایی طلب گرجستان به حالت آماده باش درآمده اند. در چنین شرایطی یکی از اهداف سفر وزیر خارجه گرجستان به فرانسه درخواست از پاریس برای مداخله در این روند است. گرجستان انتظار دارد که با توجه به نقشی که در تامین انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای اروپایی دارد، فرانسه از امکانات خود بویژه در شورای امنیت برای فشار به روسیه استفاده کند. بویژه اینکه روسیه بدنبال طرح خروج نیروهای گرجستان از منطقه استراتژیک کودوری در شورای امنیت است .کودوری در نزدیکی سوخومی مرکز آبخازیا قراردارد و تنها منطقه از آبخازیاست که ارتش گرجستان بر آن کنترل دارد. هدف دوم دیدار وزیر امورخارجه گرجستان از فرانسه جلب حمایت پاریس از عضویت تفلیس در ناتو بود. آوریل گذشته در نشست سران ناتو در بخارست، فرانسه به همراه آلمان با درخواست رسمی عضویت گرجستان در ناتو مخالفت کرد. برغم حمایت جرج بوش رئیس جمهوری امریکا از عضویت گرجستان در ناتو، این دو کشور نبود حمایت عمیق و واقعی مردم گرجستان از ناتو گرایی و ادامه مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی را به عنوان موانع عضویت گرجستان عنوان کردند. این در شرایطی است که گرجستان انتظار دارد آلمان و فرانسه بمنظور حمایت از این کشور در مقابل فشارهای روسیه، در نشست آتی با درخواست عضویت تفلیس موافقت کنند . حال آنکه ناظران سیاسی معتقدند اساسا فرانسه و آلمان نمی خواهند هزینه سیاستی را بپردازند که نفع اصلی آن را امریکا خواهد برد . این دو کشو نگرانند که در صورت حمایت از عضویت گرجستان درناتو ، روسیه از اهرم موثر انرژی برای فشار به این کشورها استفاده کند . به باور ناظران سیاسی هدف سوم سفر وزیر امورخارجه گرجستان به فرانسه درخواست از اتحادیه اروپا جهت فشار به روسیه جهت عدم ایجاد مانع در مسیر مذاکرات پیرامون طرح این اتحادیه برای حل مناقشه آبخازیا بود . فرانسه در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد.این اتحادیه اخیرا طرحی سه مرحله ای برای حل مناقشه آبخازیا پیشنهاد داد اما سرگئی باغاپش رئیس جمهوری خودخوانده آبخازیا بعد از دیدار از مسکو، با این طرح مخالفت کرد.
در یک جمعبندی کلی باید گفت تحرکات گرجستان برای جلب حمایت فرانسه در شرایطی است که تجریه فعالیت پاریس در گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا از سال ۱۹۹۷ تاکنون نشان می دهد که این کشور نیز بمانند سایر کشورهای غربی به دنبال منافع صرف خود در قفقاز است. از اینرو نیز فرانسه در مناسبات با گرجستان ، ملاحظه نوع مناسبات خود با روسیه را نیز دارد . ضمن اینکه مخالفت فرانسه با عضویت گرجستان در ناتو نشان می دهد که حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز از تبعیت بی چون وچرای گرجستان از سیاستهای امریکا ناخرسند هستند. گرجستان پس از انقلاب مخملی سال ۲۰۰۳ بشدت رویکرد امریکا گرایی را اتخاذ کرده است و این موضوع انتقادات مردم این کشور را بدنبال داشته است .