در نشست اخیر کمیته وزیران شورای اروپا گزارش گروه آگو در خصوص نتایج سفر صورت گرفته به ارمنستان ارائه شد. گروه مونیتورینگ آگو کمیته وزیران شورای اروپا در اواخر ماه مارس-اوایل ماه آوریل به ارمنستان سفر کرده بود. هئیت تحت سرپرستی  پر سیورگن ملاقاتهایی با مسئولین ارمنستان و رهبران اپوزیسیون داشت. گروه آگو چند پیشنهاد به مقامات ارمنستان ارائه کرده بود: آزادی سازی کسانیکه برای فعالیت سیاسی دستگیر شده اند، انجام تحقیق و تفحص مستقل و غیرجانبدارانه رویدادهای اول مارس (کشته شدن هشت نفر در جریان مخالفت ها با نتایج انتخابات ) ، بازنگری آخرین تغییرات در قانون مربوط به برگزاری تجمعات، آغاز گفتگو  بین تمامی نیروهای سیاسی، دادن اجازه ملاقات با بازداشت شدگان.
اگرچه در کل برخورد شورای اروپا با مقوله دموکراسی به صورت دوگانه است. اما این شورای در برخی موارد گزینشی در برخورد با اقدامات غیر دموکراتیک در برخی از کشورهایی عضو ، اقداماتی مانند تعلیق عضویت آنها را انجام داده است ،این نگرانی در ارمنستان وجوددارد که در دوران سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری جدید ارمنستان ، مناسبات ارمنستان و شورای اروپا بسردی بگرایید .از اینرو نیز طی هفته های اخیر دولت ارمنستان تعدادی از افرادی که در جریان حوادث مارس دستگیر شده بودند،آزاد کرد. یکی از ابتکاراتی که درراستای خواسته های شورای اروپا مبنی برای گفتگو میان تمامی گروههای سیاسی انجام گرفت ، ابتکار حزب میراث برای دیدار سرژسرکیسیان و لئون ترپتروسیان رهبر جنبش ملی ارامنه و رقیب سرسخت سرکیسیان در جریان انتخابات ۱۹ فوریه بود .  در نامه رافی هوانیسیان رئیس حزب “میراث” خطاب به سرکیسیان و ترپتروسیان آمده است : “شما را به بررسی مهمی که در راستای آینده کشور است دعوت می کنم. پیشنهاد می کنم ملاقات فقط و فقط با حضور شما، فعلاً بدون تشریفات و تنظیم صورتجلسه و به صورت فوری در مرکز استراتژیک واقع در خیابان یرزنکیان پلاک ۷۵ انجام بپذیرد. بدین منظور مرکز فوق شب و روز در اختیار شماست. ” . ترپتروسیان در پاسخ به هوانسیان اعلام کرده است که :” نگرانی عمیق تو جهت خروج از وضعیت فعلی را قدر دانسته و از ابتکارت جهت سازماندهی ملاقات بین من و سرژ سرکیسیان استقبال می کنم. من رسماً اعلام کرده ام که هر چهار بند شامل در بیانیه هیئت رئیس شورای  اروپا مورخ ۴ مارس سال جاری که عبارتند از متوقف ساختن وضعیت فوق العاده، آزادی سخن، مطبوعات و برگزاری برنامه های گروهی، آزادی زندانیان سیاسی و بازجویی بی طرف بین المللی رویدادهای یکم مارس را بعنوان اساس هر گونه گفتگو با مقامات ارمنستان محسوب می کنم.قبل از ملاقات حداقل یک مورد از درخواست های هیئت رئیسه شورای اروپا یعنی آزادی کلیه زندانیان سیاسی باید تحقق یافته باشد. ” با وجود تلاش رئیس حزب میراث این ملاقات انجام شد، چرا که چنانچه هوانسیان اعلام کرده است  طرفین شرط هایی را مطرح کردند. بدین ترتیب ابتکار حزب میراث برای ملاقات سرکیسیان و ترپتروسیان با شکست مواجه شد. اگرچه هوانسیان اعلام نکرد که سرکیسیان چه شرطی رابرای دیدار با ترپتروسیان مطرح کرده است ، اماناظران سیاسی معتقدند که مساله پذیرش مسئولیت حوادث خشونت بار اول مارس توسط جنبش ملی ارامنه از سوی سرکیسیان مطرح شده است. بدین ترتیب بنظر میرسد که در دوران ریاست جمهوری سرکیسیان جنبش ملی ارامنه بعنوان بزرگترین گروه مخالف فعالیت خواهد کرد. چه اینکه این جنبش از یک سو برخلاف احزابی نظیر کشور قانونمند حاضر نشد از باب ائتلاف با دولت وارد شود و از سوی دیگر نیز در جریان تحولات بعدازانتخابات توانست حمایت برخی از نهادهای غربی را بدست آورد . بطوریکه حتی مساله سلب رای هیات ارمنستان در نشست آتی مجمع پارلمانی شورای اروپا مطرح شده است. آنچه مسلم است اینکه مهار جنبش ملی ارامنه یکی از چالش های اساسی دوران ریاست جمهوری سرکیسیان خواهد بود .