ششمین انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان ۲۴ مهر با شرکت هفت نامزد شامل “الهام علی اف”رییس جمهور فعلی از حزب حاکم آذربایجان نوین ، “فوآد علی اف” از حزب لیبرال دمکرات ، “اقبال آقازاده” از حزب امید ، “حافظ حاجی اف” از حزب مساوات معاصر ، “فاضل غضنفر اوغلو” از حزب رستاخیز بزرگ، “قدرت حسینقلی اف” از حزب جبهه خلق باصطلاح آذربایجان واحد و”غلامحسین علی بیگلو” نامزد مستقل برگزار خواهد شد. بگفته مسئول روابط بین‌الملل کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان یک هزار ناظر بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظارت می‌کنند. روضت قاسم اف گفته است : ناظران مذکور نمایندگان‪ ۱۸‬ سازمان بین المللی هستند که اکثر آنها را نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، مجمع پارلمانی شورای اروپا و جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع تشکیل می‌دهند.انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر ششمین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است اما برای اولین بار است که حدود هزار ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت می کنند. یکی از دلایل این موضوع استقبال باکو از حضور ناظران بین المللی برای نظارت بر این انتخابات است . چرا که براساس ارزیابی حزب حاکم ینی آذربایجان ، این حزب دغدغه های زیادی برای به پیروزی رساندن الهام علی اف در انتخابات آتی ندارد. انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ که احزاب غربگرا در آن شرکت داشتد، با جنجال های زیادی همراه بود . بویژه در سال ۲۰۰۳ با توجه به درگذشت حیدر علی اف و اتهام ناپختگی سیاسی به الهام علی اف از سوی مخالفان،انتخابات با اعتراض های گسترده ای برگزارشد و مخالفان دولت را به تقلب در انتخابات متهم ساختند . این در شرایطی است که احزاب مطرح غربگرا که از نداشتن پایگاه قوی در میان مردم ج. آذربایجان مطلع هستند، انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر آتی را تحریم کرده اند و رهبران آنها ، نامزدشرکت در این انتخابات نشده اند .در نتیجه بر خلاف انتخابات ۲۰۰۳ این نگرانی در حزب حاکم که امریکا و کشورهای غربی احتمالا روی چهره دیگری در انتخابات تمرکز کنند، برای حزب حاکم وجود ندارد. ازسوی دیگر در شرایطی هفت نامزد در انتخابات ۱۵ اکتبر رقابت خواهند کرد که به اذعان برخی از رسانه های باکو چهره مطرح و شناخته شده ای غیر از الهام علی اف در میان آنها وجود ندارد. بدین ترتیب حزب حاکم آذربایجان همه شرایط را برای پیروزی مجدد الهام علی اف مساعد می داند . از اینرو نیز خواسته است با دعوت گسترده از ناظران بین المللی جهت نظارت بر انتخابات ، انتقادهایی که مبنی بر رعایت نشدن موازین دموکراسی و رقابت آزاد به دولت باکو طی سالهای گذشته وارد شده ، بی اثر سازد. با وجود این کارشناسان سیاسی معتقدند گذشته از اینکه انتخابات ۲۴ مهر جمهوری آذربایجان تا چه میزان شفاف و دموکراتیک برگزار خواهد شد، تجربیات گذشته نشان داده است که نهادهای غربی عمدتاً بر اساس اغراض سیاسی در مورد نحوه برگزاری انتخابات درکشورهای مختلف نظر میدهند. چنانچه برخورد آنها با مقوله دموکراسی نیز به صورت دوگانه و گزینشی است. اما در انتخابات ریاست جمهوری آتی آذربایجان آنچه اهمیت دارد میزان مشارکت مردم و درصد آرایی است که الهام علی اف کسب خواهد کرد. چرا بعد از پنج سال زمامداری الهام علی اف این انتخابات نوعی همه پرسی در مورد عملکرد وی نیز محسوب خواهد شد .