آرتور باغدارساریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در دیدار با مقامات عالیترتبه ایران از جمله دکتر محممود احمدی ژاد رئیس جمهوری و سعید جلیلی دبیر شوری امنیت ملی ایران در مورد مسایل دوجانبه، تحولات قفقاز و موضوعات مهم بین المللی گفتگو کرد. ارمنستان اگر چه وچکترین و کم جمعیت ترین کشور قفقاز جنوبی است اما از موقعیت ژئوپلتیکی در قففاز برخوردار است. بعد از فروپاشی شوروی برغم شرایط شکننده ای که بر قفقاز بخاطر وجود مناقشات متعدد ، حاکم بوده مناسبات ایران با کشورهیا قفقاز از جمله ارمنستان همواره رو به توسعه بوده است. دلیل این موضوع نیز سیاست متعادل ایران مبنی بر حمایت و تقویت استقلال کشورهای منطقه ، تلاش برای حل عادلانه مناقشات و عدم استفاده ابزاری از مناقشات منطقه برای پیشبرد اهداف خود است.پس از جنگ پنج روزه اوستیای جنوبی که با تحرکات امریکا و رژیم صهیونیستی و استفاده حداکثری روسیه اشتباه محاسباتی گرجستان بوقوع پیوست ، هر چه بیشتر اهمیت ایران برای کمک به ثبات در قفقاز آشکار شد. بویژه اینکه ارایه پیشنهاههای یکجانبه و غیر واقع بینانه امنیتی برای ثبات قفقاز و تحرکات امریکا و روسیه برای تحمیل طرح مورد نظر بر طرفین مناقشه قره باغ ، موجب نگرانی مردم جمهوری آذربایجان و ارمنستان شده است . گذشته از این موضوعات ، جنگ اوستیای جنوبی زیانهای زیادی متوجه ارمنستان نیزکرده است . بر اثر این مناقشه ارتباط ارمنستان با روسیه که از طریق خاک گرجستان صورت می گرفت ، عملا قطع شده است . این در شرایطی است که خط لوله انتقال گاز روسیه به ارمسنتان و تنها خط آهن فعال ارمنستان به خارج از گرجستان عبور می کنند . با توجه به قطع سمی مناسبات روسیه و گرجستان دورنمای روشنی نیز در این خصوص وجود ندارد. در واقع مناسبات راهبردی روسیه و ارمنستان ارمنستان بانوعی انقطاع ژئوپلتیک مواجه شده است . این در شریاطی است که ارمنستان با جمهوری آذرباجان بخاطر مناقشه قره باغ و با ترکیه به خاطر مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه ارتباط ندارد. در چنین شرایطی گسترش مناسبات ایران و ارمنستان برای ایروان اهمیت حیاتی پیدا می کند. واقعیت این است که همکاریهای ایران و ارمنستان تاکنون مانع از انزوای مطلق ارمنستان در منطقه شده است. احداث خط لوله گاز ایران به ارمنستان، مطرح بودن احداث خر آهن ایران و ارمنستان ، تبادل برق ، احداث نیروگاههای حراتی ، بازسازی خطوط مواصلاتی ارمنستان و … توسط ایران همگی نشاندهنده عزم ایران برای گسترش همکاری با ارمنستان استو از همین رو نیز

 

محمود احمدی‌نژاد در دیدار«آرتور باغداساریان» تاکید کردند ایران در چارچوب سیاست قفقازی خود ، برای افزایش و گسترش همکاری ها و مناسبات با ارمنستان در زمینه های گوناگون محدودیتی ندارد.با توجه به چنین فضایی نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان با سفر به تهران تلاش دارد هرچه بیشتر از پتانسیل های ایران برای جلوگیری از ادامه پیامدهای منفی جنگ اوستیای جنوبی به ارمنستان استفاده کند. شکی نیست که ایران سیاست قفقازی خود را براساس توسعه مناسبات دوستانه با همه کشورهای قفقاز از جمله ارمنستان بنیانگذاری کرده است، اما انتظار دارد که ایروان ضمن خودداری از اقدامات یکجانبه ، گامهای عملی برای گسترش همکاریها بردارد . برخی از محافل ارمنی احتمال افراط در همکاری با ناتو و امریکا و نیز انحصار روز افزون روسیه بر مراکز صنعتی و اقتصادی روسیه را آفتی برای سیاست تکمیل متقابل ایروان مبنی بر توسعه همزمان مناسبات با روسیه و امریکا عنوان می کنند.
در هرحال باید گفت دیدار دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان ازایران و تاکید وی بر مشارکت جدی ایران در هرگونه تلاش جمعی برای تامین امنیت منطقه قفقاز با توجه به استقبال مقامات سایر کشورهای قفقاز از نقش آفرینی ایران در این منطقه ، نشاندهنده جایگاه رفیع تهران برای حل معضلات امنیتی قفقاز است. تحولات حدود دو دهه اخیر نیز نشان داده است که مسایل این منطقه بدون مشارکت ایران نمی تواند حل شود.