با اوج گیری مباحث مربوط به احتمال استقرار پایگاه دوم روسیه در ارمنستان، مقامات ارمنی حاضر به تکذیب اخبار مربوطه نشدند. سامول فارمانیان مسئول واحد مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان درباره اخبار مربوط به استقرار دومین پایگاه نظامی روسیه در این کشور گفت: بررسی هرگونه مساله مربوط به همکاری دو کشور متحد در زمینه نظامی ، نباید تعجب آور باشد. وی در عین حال از طرح ایروان و مسکو جهت ارتقای قابلیت نظامی پایگاه ۱۰۲ روسیه در گیومری ارمنستان خبر داد. اظهارات تامل برانگیز فارمانیان در شرایطی عنوان می شود که ماه گذشته نیز«آرتور آقابکیان» رئیس کمیسیون دفاع و امنیت ملی پارلمان و معاون سابق وزیر دفاع ارمنستان از احتمال استقرار پایگاههای جدید روسی در خاک این کشور خبر داده بود. بگفته آقابکیان چنین اقدامی براساس توافقنامه های جدید بین روسیه و ارمنستان صورت خواهد گرفت. روابط مسکو و ایروان پس از فروپاشی شوروی همواره رو به توسعه بوده و دو کشور از این روابط به عنوان مناسبات راهبردی نام می برند. در حال حاضر پایگاه ۱۰۲ روسیه در منطقه استراتژیک گیومری ارمنستان مستقر است . در دوران ریاست جمهوری رابرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان برخی از گروههای سیاسی این کشور خواهان تعطیلی پایگاه ۱۰۲ شدند. برغم این موضوع در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ و تخلیه چهار پایگاه نظامی روسیه در گرجستان و استقرار بخش اعظمی از تجیهزات این پایگاهها در ارمنستان، مساله افزایش مساحت و ارتقای قابلیت نظامی پایگاه ۱۰۲ بشدت مطرح شد . گفته می شود در اوایل سال ۲۰۰۸ سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که آن زمان سمت نخست وزیری را بعهده داشت، در سفر به مسکو به توافقاتی با کرملین مبنی بر افزایش مساحت پایگاه ۱۰۲ در قبال استقرار بخشی از تجهیزات نظامی روسیه در خطوط تماس ارمنستان با جمهوری آذربایجان دست یافت. اکنون نیز مساله تاسیس دومین پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان مطرح شده است .بویژه اظهارات مسئول واحد مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان در این باره با توجه به دیدار اخیر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از ارمنستان بسیار مهم ارزیابی می شود . واقعیت این است که پس از جنگ پنج روزه اوستیای جنوبی در اوت گذشته و توافقنامه امریکا و لهستان برای اجرای طرح سپر موشکی ، مسکو انگیزه های بیشتری برای استقرار پایگاه در ارمنستان دارد. مسکو که پایگاههای خود در گرجستان را از دست داده و مناسبات سیاسی اش با این کشور رسما قطع شده است ، استقرار پایگاه جدید در ارمنستان را عاملی برای جلوگیری از کاهش نفوذ نظامی اش در قفقاز که از آن به عنوان حیاط خلوت نام می برد، میداند. از نظر روسها افزایش حضور نظامی در ارمنستان زمینه را برای افزایش فشاربه گرجستان بویژه در صورت عضویت این کشور در ناتو و کنترل بیشتر بر خطوط انتقال انرژی مورد حمایت غرب در قفقاز فراهم می سازد . نکته مهم اینکه روسیه دسامبر گذشته در واکنش به طرح سپر موشکی امریکا از معاهده نیروهای متعارف در اروپا خارج شد ، از اینرو از نظر مسکو اسقرار پایگاه جدید در ارمنستان نمی تواند از سوی نهادهای اروپایی مورد انتقاد قرار گیرد. در طرف مقابل ایروان نیز که روند مناقشه قره باغ را با توجه به افزایش چشمگیر بودجه نظامی ج آذربایجان به ضرر خود می داند، افزایش حضور نظامی روسیه در ارمنستان را عاملی در جهت تقویت مواضع اش در این مناقشه ارزیابی میکند . ضمن اینکه برخی از محافل ارمنی سرکیسیان را به دادن امتیازات کلان به مسکو جهت جلب حمایت کرملین از حاکمیت خود متهم می کنند . اما آنچه مسلم است اینکه افزایش نفوذ نظامی روسیه در ارمنستان، بیطرفی این کشور در مناقشه قره باغ بعنوان یکی از روسای گروه مینسک را زیر سوال می برد.