سفر کاندولیزا رایس به گرجستان هر چند سفری کوتاه بود اما با اهداف متعدد و دراز مدت صورت گرفت . سفر وزیر خارجه آمریکا به تفلیس تاییدی بر قصد واشنگتن برای مداخله فعال در روند مناقشه بین گرجستان و دو جمهوری خودخوانده آبخازی و اوستیای جنوبی است. سفر کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا به تفلیس در حالی صورت گرفت که روند اوضاع در روابط گرجستان و دو جمهوری خودخوانده در این کشور بشدت وخیم شده است. بطوریکه آبخازیا سلسله انفجارهای اخیر در این منطقه را به گرجستان نسبت داده است، گرجستان نیز با متهم کردن روسیه به دخالت در آبخازیا سفیر خود را از این کشور فراخوانده است . در چنین شرایطی نیز رایس در دیدار از تفلیس یکبار دیگر از سیاست روسیه در قبال آبخازی که به عقیده وی «مفید و سازنده» نیست، انتقاد کرد. وی تاکید کرد که برای نشان دادن حمایت قاطع دولت آمریکا از تمامیت ارضی گرجستان به تفلیس سفر کرده و قول کمک به گرجستان برای عضویت در ناتو را به مقامات گرجی داده است . بدین ترتیب می توان هدف اصلی از سفر رایس به گرجستان را تشویق تفلیس به ادامه تنش با روسیه عنوان کرد . امریکا بویژه پس از سفر می ۲۰۰۵ جرج بوش به گرجستان و تاکید وی بر عضویت تفلیس در ناتو، سیاست ایجاد بحران در مناسبات روسیه و گرجستان را در دستور کار قرار داده است. به عقیده برخی از محافل گرجی این کشور بعد از انقلاب مخملی سال ۲۰۰۳ به نومستمعره امریکا تبدیل شده است و نمود آن افزایش حضور نظامی امریکا در گرجستان و خدمت صدها سرباز گرجی به اهداف اشغالگران امریکایی در عراق و افغانستان است. گرجستان از موقعیت استراتژیکی در قفقاز برخوردار است چه اینکه به عنوان دروازه ورود به قفقاز از سمت اروپا محسوب می شود و بعنوان دالان انتقال انرژی منطقه به غرب اهمیت مضاعفی برای امریکا پیدا کرده است. اما مهمترین دلیل این اهمیت همسایگی آن با روسیه و داشتن مسایل بغرنج در مناسبات با روسیه که غرب می تواند از آنها به نفع خود بهره برداری کند ،است .هدف امریکا بیرون راندن کامل روسیه از گرجستان است . چنانچه امریکا حاضر شد برای تخلیه چهار پایگاه نظامی روسیه در گرجستان کمک مالی در اختیار تفلیس قرار دهد . در حال حاضر نیز امریکا تلاش دارد برای فشار به روسیه، گرجستان را به جولانگاه برخورد با این کشور تبدیل کند . در این راستا امریکا با تشویق گرجستان به تنش با روسیه و حتی تشویق تفلیس به حمله به آبخازیا تلاش دارد شرایط بحرانی ایجاد کرده و از یک سو بتواند به عنوان درخواست جامعه جهانی، نیروهای غربی را بجای نیروهای حافظ صلح روسیه در آبخازیا مستقر سازد و از سوی دیگر حمایت همه کشورهای غربی را برای عضویت گرجستان در ناتو بدست آورد . در شرایطی که گرجستان به عضویت ناتو در بیاید امریکا می تواند به بهانه حمایت از گرجستان در مناقشه آبخازیا، در مقابل روسیه صف آرایی کند. بی شک چنین روندی برای روسیه قابل قبول نیست . آشکار شدن تمایل امریکا برای استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی در گرجستان نشان می دهد که واشنگتن خواب های گسترده ای برای گرجستان دیده است . در چنین شرایطی نیز روسیه سیاست حمایت حیثیتی از اوسیتیای جنوبی و آبخازیا را در پیش گرفته است . چه اینکه حداقل در این صورت و در شرایط استقرار کامل امریکا در گرجستان ، این مناطق بعنوان حایل میان روسیه و گرجستان غربگرا خواهند بود . البته تلاش امریکا برای استفاده همه جانبه از گرجستان در شرایطی است که آنها بخوبی از افت شدید محبوبیت ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان آگاه هستند و از اینرو نیز وزیر خارجه آمریکا در سفر به گرجستان علاوه بر گفتگو با میخائیل ساآکاشویلی، با نمایندگان احزاب مخالف در گرجستان نیز دیدار و گفتگو کرد تا رضایت آنها را برای حمایت از ساکاشویلی بدست آورد .
بدین ترتیب دورنمای تحولات گرجستان همچنان تنش آلود بنظر می رسد و در این روند طبیعتاً مردم گرجستان نفعی نخواهند برد . مردم گرجستان معتقدند سیاست طرد روسیه و تبعیت بی چون چرا از امریکا به احیای تمامیت ارضی این کشور کمک نخواهد کرد . آنها خواهان سیاست مستقل و متعادل کشورشان در قبال روسیه و امریکا هستند و کاهش شدید حمایت آنها از ساکاشویلی در انتخابات پنجم ژانویه ریاست جمهوری در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۳ این موضوع را نشان داد