بدنبال افشاء گری رسانه های ترکیه و نهایتا اذعان صابر رستم خانلی رئیس باصطلاح کنگره آذریهای جهان (داک) به عضویت اش در باند تروریستی ارگنکن ، ماهیت این چهره در ج. آذربایجان برای افکار عمومی روشن ترشد . “صابر رستم خانلی ” رهبر حزب همبستگی شهروندی جمهوری آذربایجان اخیرا در مصاحبه با روزنامه مساوات نوین چاپ باکو در ارتباط با عضویت اش با گروه ارگنکن گفت : به عنوان نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان دارای مصونیت قضایی هستم و دولت ترکیه نمی تواند علیه من پرونده قضایی تشکیل دهد. “رستم خانلی ” در اظهاراتی تامل برانگیز افزود: پس از بازداشت اعضای “ارگنکن” در ترکیه ، با خانواده های آن ها تماس گرفته و اظهار همبستگی کرده است .
صابر رستم خانلی از جمله چهره های قوم گرا در جمهوری آذبایجان است که طی سالهای گذشته رسانه های جمهوری آذربایجان بارها از اقدامات خیانت آمیز وی پرده برداشته اند . وی بمانند همفکران خود در جبهه خلق متهم است که در جریان جنگ قره باغ در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ به تمامیت ارضی کشور خیانت کرده است . اگر چه رستمخانلی این موضوع را رد کرده است . اما عملکردهای بعدی وی در دامن زدن به اختلافات قومی در جمهوری آذربایجان ، پیگیری سیاستهای پان آذریستی ، تلاش برای تحریف تاریخ و فرهنگ ملی و اسلامی جمهوری آذربایجان همگی نشان می دهد که در کارنامه وی اثری از خدمت به منافع ملی جمهوری آذربایجان دیده نمی شود . بویژه ریاست رستم خانلی بر گروهک سرسپرده داک که توسط موساد و سیا برای ایجاد بحرانهای قومی در منطقه تاسیس شده است، همسویی وی بااهداف توسعه طلبانه امریکا و رژیم صهیونیستی را نشان می دهد . در چنین شرایطی فاش شدن عضویت رستم خانلی در گروه تروریستی ارگنکن ترکیه بسیار اهمیت دارد. چه اینکه این موضوع نیز بخوبی نشان می دهد که رستم خانلی که در اوایل استقلال جمهوری آذربایجان به “دلال دلار” مشهور بود،با گرفتن دلار برای منافع امریکا و صهیونیسم بین الملل مزدوری می کند و در این راستا با کمک های مالی سفارت خانه های امریکا و رژیم صهیونیستی نیز با فریب افکار عمومی به مجلس ج. آذربایجان راه یافته است .
فاش شدن عضویت رستم خانلی در ارگنکن در شرایطی است که “آیکوت چنگیزانگین” دادستان استانبول در دادخواست ۲۴۵۵ صفحه ای خود که حاصل سیزده ماه تحقیق است اعضای گروه ارگنکن را به تلاش برای کودتا، برنامه ریزی دهها اقدام تروریستی ، قاچاق سلاح ، مواد مخدر و انسان متهم ساخته است. اغلب کارشناسان گروه ارگنکن را وابسته به گروههای سیاسی – امنیتی و مافیایی بین المللی تحت رهبری ناتو، امریکا و صهیونیسم بین الملل می دانند که در داخل ترکیه و چند کشور دیگر از جمله جمهوری آذربایجان منافع آنها را بطور کامل پیش می برند. براساس برخی شواهد ” ارگنکن ” در واقع بازمانده گروه موسوم به ” گلادیو ” است که در دوران جنگ سرد در ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی برای مقابله با گسترش کمونیسم تشکیل شده بود و سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس آن رارهبری می کردند، ولی پس از فروپاشی شوروی این گروه در کشورهای اروپایی متلاشی شد اما فعالیت آن در ترکیه نه تنها متوقف نشد بلکه با تعریف جدید وظایف آن از سوی امریکا و صهیونیسم بین الملل ، حیطه فعالیت آن به کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان نیز گسترش یافت.
بدین ترتیب بار دیگر ماهیت یکی دیگر از عناصر سرسپرده در جمهوری آذربایجان برای افکار عمومی این کشور مشخص شد . در این میان تاکید رستم خاتلی بر همبستگی با دستگیر شدگان ارگنکن نوعی توهین به شعور مردم جمهوری آذربایجان که منزجر از تروریسم هستند، می باشد. از اینرو آنها انتظار دارند نهادهای دولتی باکو در این خصوص به وظایف خود عمل کنند .