جلد دوم کتاب «رسانه های برون مرزی در جهان » در دی ماه ۱۳۹۹ توسط نشر پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما در ۱۷۰ صفحه به چاپ رسید.
در این کتاب، رسانه های برون مرزی در کشورهای روسیه، انگلستان، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان از ابعاد مختلف از جمله «حمایت های مالی، فنی و سیاسی- حقوقی دولت‌ها و مجالس قانون گذاری از فعالیت رسانه¬ای برون¬مرزی شان» و «اختصاص بودجه و اعتبارات ویژه»، «ساختار سازمانی شبکه های برون مرزی کشورها و شیوه های انتقال پیام» و «میزان بهره‌برداری از رسانه‌های نوین و فضای مجازی در رسانه‌های برون‌مرزی رقیب» مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش، در جلد اول کتاب «رسانه های برون مرزی در جهان» که دی ما ۹۸ منتشر شده بود، رسانه های برون مرزی کشورهای امریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ترکیه، قطر و عربستان سعودی بررسی شده بودند.
کتاب های «رسانه‌های برون‌مرزی در جهان (۱) و (۲)» با بررسی فعالیت‌های رسانه‌ای برون‌مرزی کشورهای مطرح در جهان، امکان استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها را فراهم می‌آورد. همچنین کمک می‌کند تا اهدافی که دولت‌های خارجی در قبال سایر کشورها از جمله ایران از طریق رسانه‌های برون‌مرزی‌شان دنبال می‌کنند، بهتر شناخته شوند.
واکاوی فعالیت¬های رسانه¬های برون¬مرزی در کشورهای جهان که در این دو کتاب به آن‌ها پرداخته شده است، نشان می¬دهد که رسانه¬های برون¬مرزی ضمن اینکه زبان گویای دیپلماسی عمومی کشورشان هستند، ولی در اغلب موارد مواضع قاطع¬تر از دیپلماسی رسمی دارند. همچنین این رسانه‌ها توجه ویژه¬ای نیز به جذب مخاطب از طریق ساخت سریال‌های فاخر، مستندهای الف، بهره¬گیری از همه روش¬های نوین پخش، ترویج زبان کشور مبدأ، تبلیغ جاذبه¬های گردشگری و معرفی ایدئولوژی، فرهنگ و تمدن آن کشور دارند.
یکی از مهم¬ترین ویژگی¬های فعالیت رسانه های برون¬مرزی کشورهایی که در دو جلد کتاب رسانه های برون مرزی در جهان، مورد بررسی قرار گرفتند، داشتن ساختار مستقل یا شبه مستقل و حمایت مالی گسترده و جدی دولت¬ها و مجالس قانون گذاری از فعالیت رسانه¬ای برون¬مرزی شان و اختصاص بودجه و اعتبارات ویژه به این بخش است.
کتاب «رسانه های برون مرزی در جهان (۲)» با پیشگفتار دکتر پیمان جبلّی معاون برون مرزی صداوسیما و توسط دکتر ولی کوزه گر کالجی، حسن عابدینی، الهام عابدینی، بهنام خسروی و برهان حشمتی نگاشته شده و دکتر احمد کاظمی نظارت علمی و محمد روحی ویرایش ادبی آن را بر عهده داشته اند.